تگ و آویز گردنی

تگ و آویز گردنی

سایز: 16.5 در 5.5 سانتی متر

کد قالب: L1230