لیبل قالب دار دایره کنگره دار

لیبل قالب دار دایره کنگره دار

سایز: 6 در 6 سانتی متر

کد قالب: L1156