قالب آماده سربرگ A6

قالب آماده سربرگ A6

سایز استاندارد سربرگ و تراکت: 10.5 در 14.8 سانتیمتر
S 6008