قالب آماده سربرگ A5

قالب آماده سربرگ A5

سایز استاندارد سربرگ و تراکت: 21 در 14.8 سانتیمتر
S 6005