قالب آماده سربرگ A4

قالب آماده سربرگ A4

سایز استاندارد سربرگ و تراکت: 21 در 29.7 سانتیمتر
S 6006