قالب و گسترده ساک دستی لندسکیپ A3+

قالب و گسترده ساک دستی لندسکیپ A3+

ابعاد بگ 42 در 32 در عطف 10 سانتی متر
SH 3020