قالب و گسترده طرح ساک دستی مربع

قالب و گسترده طرح ساک دستی مربع

سایز طرح بگ 23 در 23 در عطف 10 سانتی متر
SH 3005