اندازه استاندارد جعبه

اندازه استاندارد جعبه

سایز جعبه سر و ته شربتی مقوای A6
B-001