قالب و سایز تراکت A6

قالب و سایز تراکت A6

سایز استاندارد تراکت 21 در 29 سانتیمتر
T-001