قالب و سایز تراکت A5

قالب و سایز تراکت A5

سایز استاندارد تراکت 21 در 29 سانتیمتر
T-002