قالب و سایز تراکت A4

قالب و سایز تراکت A4

سایز استاندارد تراکت 21 در 29 سانتیمتر
T-003