ملخی درب از طول (درب ساده)

ملخی درب از طول (درب ساده)

سایز 11 در 22، درب 4 سانت
EM4000