کارت ویزیت لمینیت استخوانی مربعی

کارت ویزیت لمینیت استخوانی مربعی

کارت ویزیت لمینیت استخوانی مربعی

ابعاد 5.9 در 5.6 سانتیمتر