پاکت A5 درب روی عرض (ساده)

پاکت A5 درب روی عرض (ساده)

سایز پاکت 22 در 16 ، درب 2 سانتیمتر
E2050