قالب فولدر a4 جیبدار طرح موج

قالب فولدر a4 جیبدار طرح موج

سایز استاندارد فولدر a4 با جای کارت طبق الگوی گسترده
F5003