قالب فولدر a4 جیبدار

قالب فولدر a4 جیبدار

ابعاد فولدر a4 با جای کارت طبق الگوی گسترده
F5002